Постковиден синдром – наръчници за работодатели и за работници

Съгласно наличните обявени данни един на всеки пет души има симптоми след четири седмици, а 1 на 10 има симптоми в продължение на 12 седмици или повече след преболедуване от COVID-19, а за някои симптомите може да продължат много месеци.

Често срещаните симптоми включват:

 • отпадналост — умора, която не отминава с почивка;
 • недостиг на въздух;
 • болки в мускулите и ставите;
 • болка в гръдния кош;
 • кашлица;
 • проблеми с психичното здраве, като тревожност и депресия;
 • други симптоми включват главоболие, затруднено мислене и намиране на точните думи, проблеми със сърцето и кръвното налягане, загуба на обоняние, кожни обриви, проблеми с храносмилателната система, загуба на апетит и възпалено гърло.

Това налага да се обърне по-специално внимание на преболедувалите, поради което Европейската агенция по безопасност и здраве при работа е изготвила две ръководства, предназначени съответно за ръководители и за работници.

В ръководствата се обясняват понятията „остър COVID“ и „продължителен COVID“.

 • "Остър COVID" се нарича, когато инфекцията продължава няколко дни, въпреки че обикновено трае от две до четири седмици.
 • „Продължителен COVID“ е термин, който се използва, ако след четири седмици симптомите продължават и пречат да се извършват обичайни дейности.

Проучванията показват, че след остър COVID-19 един на всеки петима души може да има симптоми до пет седмици, а 1 на всеки 10 души — в продължение на 12 седмици или по-дълго.

Важно е да се знае, че преките ръководители оказват значително въздействие върху успешното връщане на работа; начина, по който действат и се държат може да повлияе на способността на завръщащия се работник да се върне и остане на работа.

Наръчниците са полезни и могат да бъдат използвани като добра практика за улесняване на завръщането на работа на дълго боледували работещи, независимо от заболяването!

В Наръчника за ръководители са разгледани петте стъпки, които е необходимо да следват ръководителите, за да помогнат на лице с продължителен Covid да се върне на работа:

 • Стъпка 1: поддържане на връзка с работника, докато той отсъства от работа.
 • Стъпка 2: подготовка за завръщането на работника.
 • Стъпка 3: провеждане на разговор, свързан с връщането на работа.
 • Стъпка 4: оказване на подкрепа в първите дни след завръщането на работа.
 • Стъпка 5: оказване на продължаваща подкрепа и редовно преразглеждане на мерките.

Посочени са и примери за промени в работата, които могат да улеснят завръщащите се работници при управлението на тяхното здраве и работа.

В Наръчника за служители ще намерите съвети за периода на боледуването, неща, които да обсъдите с вашия ръководител, ако отсъствате по-продължително от работа и др.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Постковиден синдром – наръчници за работодатели и за работници”