Ръководство за оценка на сърдечно-съдовия риск на работното място

Здраве Ръководства
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)

Ръководството е предназначено за ръководители и специалисти с функции по превенция на здравето на работещите – мениджъри, специалисти по здраве и безопасност в  предприятията, лекари от доболничната помощ и службите по трудова медицина, както и за представители на работещите в комитетите и групите по условия на труд, работодателски и синдикални организации и други – при разработване на програми за превенция на сърдечно-съдовия риск и планиране на здравното наблюдение на работещите.
Ръководството се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Условия на труд“.

АВТОРИ:
Д-р Лилия Владимирова - Специалист вътрешни болест и кардиология
Доц. Кирил Карамфилов, дм - Специалист вътрешни болести, кардиология и ангиология
Д-р Петя Георева, дм - Специалист нервни болести, професионални болести и трудова медицина
Лазар Ковачки - Управител на „Трудова медицина“ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Значимост на проблема „сърдечно-съдови заболявания“
2. Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания
3. Протективен ефект на рискови фактори, имащи отношение към сърдечно-съдовия риск
4. Оценка на сърдечно-съдовия риск. Score 13
5. Оценката на сърдечно-съдовия риск в трудовомедицинската практика
6. Програма за превенция на сърдечно-съдовите заболявания при работа
7. Добра практика за превенция на сърдечно-съдови заболявания

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Списък на работещите за оценка на ССР
Приложение № 2 Списък на работещите с констатирани ССЗ
Приложение № 3 Чек-лист „Фактори на работната среда
Приложение № 4 Тест за самооценка на риска от инфаркт на миокарда
Приложение № 5 Въпросник за профилактичния преглед
Приложение № 6 Обхват на изследванията на работещите с указания за пробовземане
Приложение № 7 Карта за профилактичен преглед
Приложение № 8 Карта за оценка на ССР
Приложение № 9 Хранителен режим при високи стойности на LDLхолестерол
Приложение № 10 Примерна диета при диабет
Приложение № 11 Дванадесет препоръки за здравословно хранене
Приложение № 12 Уведомление до ОПЛ
Приложение № 13 Писмо до работещия за мониторинг на рискови фактори
Приложение № 14 Карта за контрол на артериално налягане
Приложение № 15 Карта за профилактичен преглед от кардиолог
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ИЗТОЧНИЦИ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “Ръководство за оценка на сърдечно-съдовия риск на работното място”

    • Здравейте, инж. Игнатов,
      Бихте ли уточнил къде по-точно е пропуска (например на коя страница), за да знаем аз и колегите къде има неточности в ръководството?
      Ще съм изключително благодарна, защото така не мога да се ориентирам какво имате предвид.

    • Прави сте, в ръководството е допусната техническа грешка – ръстът трябва да е на квадрат, но пък резултатът е верен. Т.е. формулата за изчисляване на индекса на телесно тегло е теглото в килограми/ръст в квадратни метри.