Ръководства за добри практики при експозиция на електромагнитните полета

В чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета е посочено, че за прилагането на наредбата трябва да се използват предоставените от Европейската комисия препоръчителни практически ръководства.

Това са двата тома на пълното ръководство:

Том 1 е практическото ръководство, в което са дадени съвети за извършване на оценка на риска.

По време на оценката на риска понякога може да се налага работодателите да сравнят данните за полетата, съществуващи на работното място, със стойностите за предприемане на действие и граничните стойности на експозиция, определени в Директивата за ЕМП.

Когато полетата на работното място са твърде ниски, такива сравнения обикновено не са необходими и в ръководството работодателите се съветват да разчитат вместо това на обща информация като например таблиците, включени в ръководството.

Когато е необходимо да се правят сравнения със стойностите за предприемане на действие или гранични стойности на експозиция, на работодателите се препоръчва да използват достъпна информация от производителите или от бази данни и по възможност да избягват да извършват собствени оценки.

В том 2 са разгледани дванадесет случая, които показват на работодателите как да подходят към оценките и да илюстрират някои от превантивните и защитните мерки, които могат да бъдат избрани и приложени.

Разгледаните случаи са представени в контекста на работни места с общ характер, но са извлечени от реални работни ситуации. В много от оценените ситуации, разгледани в случаите, са съществували силни полета.

В някои от случаите рискът е засягал само работниците, изложени на специфичен риск, които могат да бъдат изключени от зоната на силното поле. В други случаи са съществували потенциални рискове за всички работници, но не е било необходимо да присъстват в зоната, когато е генерирано силното поле.

Вижте и практическо ръководство за малки и средни предприятия.

Бърз преглед  на том 1 и линкове за изтегляне

 

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар