Ръководство за управление на риска при експозиция на шум

В това ръководство ще намерите много добра информация за управление на рисковете, свързани с експозиция на шум.

Освен теоретичната част, в него ще намерите практически указания, свързани с определяне на рисковите места, оценката на риска, възможните мерки и спецификите на личните предпазни средства.

Ръководството разяснява основни принципи, свързани с шума и звука и дава указания за прилагане на изискванията на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“, въведена в България с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1: Принципи на акустиката
ГЛАВА 2: Процедура за оценка на риска
ГЛАВА 3: Оформление на работното място
ГЛАВА 4: Как да се намали експозицията на шум?
ГЛАВА 5: Лични предпазни средства (ЛПС): характеристики и избор на лични предпазители за слуха (ЛПЗС)
ГЛАВА 6: Закупуване на тихо работно оборудване
ГЛАВА 7: Увреждане на слуха и медицински надзор
ГЛАВА 8: Музикални и развлекателните отрасли
ГЛАВА 9: Обзорен преглед на регламента на ЕС по шума

Приложения I. Тълковен речник, Списък на ключовите думи и Списък на съкращенията

Приложения II. Законодателство, Стандарти и източници на допълнителна информация за шума

• Директиви на ЕС
• Директиви за здравето и безопасността при работа
• Директиви за единния пазар
• Избрани стандарти
• Стандарти на ЕС
• Международни стандарти
• Национални регламенти на държавите-членки, транспониращи директива 2003/10/ЕО (до 31 декември 2007)
• Библиография
• Интернет страници

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар