Оценка и мерки за управление на риска при работа в гореща работна среда

Международният стандарт ISO/NP 8025 Ergonomics of the thermal environment : Management of working conditions in hot environmentsе е все още в работна фаза, т.е. не е официално публикуван, но той ни дава доста добра отправна точка по какъв начин да подходим и какво можем да направим за да намалим топлинното натоварване на работещите.

Този стандарт ни дава насоки по отношение на мерките, които можем да предприемем за намаляване на риска при работни места с високи температури. Това не е стандарт за оценка на риска, а следващата стъпка след оценяването.

В някои индустрии има работа на открито или закрито, при които има значителна експозиция на високи температури, влажност и/или топлинна радиация.

Работата в такава гореща среда може да доведе до няколко неблагоприятни въздействия върху работата и здравето на хората. Това са термичния дискомфорт, повишено напрежение, намалена производителност и проблеми със здравето, свързани с топлината.

Високите температури могат да допринесат и за увеличаване на риска от други опасности. Контактът на кожата с горещи повърхности може да доведе до изгаряния.

Като цяло високите температури могат да доведат до негативно влияние както на безопасността, така и на производителността и качеството.

Стандартът ни дава отправна точка за цялостна стратегия за управление на риска. Той не описва индекси и методи за оценка на горещата работна среда и физиологичните последици, а описва методите и практиките за управление на риска и медицинското наблюдение на изложените лица.

Той ни предоставя инструкции за подходящи управленски практики за горещи работни места и описва:

  • Процедура за управление на работа в горещи среди.
  • Насоки как да се прилагат различните международни стандарти в областта на термичните среди при оценката на риска.
  • Насоки за организиране на медицинското наблюдение на хората, работещи в горещи среди.
  • Информация за инструктиране на хората, работещи в горещи среди.
  • Пример за оценка на гореща работна ситуация.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар