Ръководство за добра практика – изкуствени оптични лъчения

Това ръководство ще ви помогне да навлезете в дълбичина в материята и изискванията, свързани с експозиция на оптични лъчения.

Ръководството дава указания и примери за добри практики, включително примерна оценка на риска, във връзка с прилагане на Директива 2006/25/ЕО, въведена в България с Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения)

Тъй като Директивата е с много широк обхват, то на първо място е необходимо да идентифицираме оптичните лъчения на работните места, за които не се изисква допълнителна оценка, тъй като не са несъществени по отношение на здравето.

Настоящото ръководство е предназначено да посочи тези незначителни приложения, да предостави указания за редица други специфични приложения и да представи методика за оценяване.

Какво са оптичните лъчения:

  • Изкуствените оптични лъчения обхващат много широк диапазон от източници, на които служителите могат да бъдат изложени на работното си място и другаде.
  • Тези източници включват зонално и работно осветление, индикаторни устройства, много дисплеи и други сходни източници, които имат важно значение за благосъстоянието на работещите.
  • Редица източници на изкуствени оптични лъчения се използват като ресурс за производствени процеси, за проучвания и комуникации.
  • Оптичните лъчения могат да бъдат и случайни, като например случаите, в които даден материал е горещ и излъчва енергия на оптични лъчения.

Издател: Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2011 г., ISBN 978-92-79-19803-8

Бърз преглед и линк за изтегляне

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар