EN 12464-1: Осветление на работни места. Работни места на закрито.

В някои нормативни актове по отношение на изискванията за осветеност вече има препратки към БДС EN 12464-1 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито“.

С това се прескачат изискванията на Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите, която е от 1976 г. и директно се прилагат нормите на стандарта.

Затова в тази статия ще разгледаме малко по-подробно самия стандарт, както и ще имате възможност да изтеглите негова версия.

Това е първа част от поредицата стандарти за осветеност EN 12464 и се отнася до работни места на закрито. Втората част на стандарт се отнася до работни места на открито.

Стандартът EN 12464-1 не е приложим за осветление на външни работни места (за тях е втората част EN 12364-2), за подземно минно или аварийно осветление.

Актуалната версия на стандарта е от 2021 г., която замени версията от 2011 г. В новата версия са направени някои изменения, които ще коментираме по-нататък.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар