САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Добри практики за по-добра защита в селско стопанство, животновъдство, градинарство и горско стопанство

В ръководството ще намерите  списък на 128 типични опасности, които можете да вземете предвид при оценката на риска. По този начин вече е извършен голям обем работа за Вас, което Ви спестява разходи, време и усилия.

Във всяка глава е дадена информация по конкретна тема, като типичните опасности са подчертани и са предложени начини за справяне с тях.

Тъй като има редица опасности, които зависят от множество фактори или могат да се разглеждат от различни гледни точки (например машини, превозни средства, животни), са включени кръстосани препратки между отделните глави, които Ви насочват за  допълнителна информация към друг раздел на настоящото ръководство.

В ръководството са включени и следните теми и възможности:

  1. Примери за опасности, с които е възможно да се сблъскате в селското стопанство, градинарството, животновъдството и горското стопанство (допълнение 4.3: примери за опасности).
  2. Методики за оценка на риска, с помощта на които може да направите Вашите собствени оценки на риска (Глава 4: оценка на риска).
  3. Речник, в който можете да правите справки за някои съкращения или технически термини (допълнение 1.1: речник).
  4. Раздел с препратки/библиография (допълнение 1.2: библиография).
  5. Списък на националните органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд

Заглавие: Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство

Издател: Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г., ISBN 978-92-79-43395-5

Бърз преглед  и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар