Най-добри практики относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт

По време на транспортирането следва да се предотврати плъзгане, преобръщане, търкаляне, местене или значително деформиране, както и въртене в някоя посока, на всички елементи на товара, с методи като заключване, застопоряване, закрепване или комбинация от тези методи.

Това се прави с цел да се защитят хората, участващи в товаренето, разтоварването и управлението на превозното средство, заедно с останалите участници в пътното движение, пешеходците, самия товар и превозното средство.

Товарът трябва да се поставя върху превозното средство така, че да не може да застраши нито хората, нито стоките, и да не може да се движи в превозното средство или да падне от него.

Независимо от това всеки ден по пътищата настъпват пътнотранспортни злополуки и произшествия поради товари, които не са били правилно натоварени и/или обезопасени.

Настоящите Европейски насоки за най-добри практики предоставят обща физическа и техническа информация, както и практически правила за обезопасяване за автомобилния транспорт. За по-подробна информация се прави позоваване на международните стандарти.

Насоките са предназначени за всички лица, участващи във веригата на транспорт, които планират, подготвят, контролират или извършват проверки на автомобилния транспорт с оглед осигуряване на безопасни превози.

Настоящите Европейски насоки за най-добри практики се основават на европейски стандарт EN 12195-13. Насоките представят актуалните най-добри практики в тази област, като се набляга върху превозни средства с максимална маса над 3,5 тона.

Окончателна версия: 8 май 2014 г.
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2014 г.

Ръководството е добре илюстрирано и е в помощ при прилагането на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общ контекст
1.1. Приложно поле и цели
1.2. Приложими стандарти
1.3. Функционални отговорности
1.4. Контекст в областта на физичните закони
1.5. Разпределение на товара
1.6. Оборудване на превозното средство

2. Конструкция на превозното средство
2.1. Странични стени
2.2. Предна преграда на товарната платформа
2.3. Задна стена
2.4. Перваз на пода
2.5. Преградни стълбове
2.6. Точки на закрепване
2.7. Специфично оборудване
2.8. ISO контейнери (ISO 1496-1)
2.8.1. Крайни стени
2.8.2. Странични стени
2.8.3. Точки на присъединяване и закрепване
2.8.4. Въртящи заключващи механизми
2.9. Сменяеми контейнери

3. Опаковане
3.1. Опаковъчни материали
3.2. Методи за опаковка
3.3. Методи за проверка на опаковката

4. Оборудване за обезопасяване
4.1. Закрепване
4.2. Оборудване, което усилва триенето
4.3. Застопоряващи лостове
4.4. Пълнежни материали
4.5. Ъглови обезопасители
4.6. Мрежи и платнища
4.7. Други обезопасителни материали

5. Методи на обезопасяване
5.1. Общ принцип
5.2. Заключване
5.3. Локално застопоряване
5.4. Цялостно застопоряване
5.5. Пряко закрепване
5.6. Горно закрепване
5.7. Общи бележки относно методите на обезопасяване

6. Изчисления
6.1. Пример 1 — дървен сандък с нисък център на тежестта
6.2. Пример 2 — дървен сандък с висок център на тежестта
6.3. Пример 3 — Палетизирани потребителски стоки

7. Проверка на обезопасяването на товара
7.1. Класификация на неизправностите
7.2. Методи за извършване на проверка
7.3. Оценка на неизправностите

8. Примери за приспособления за обезопасяване на товара за определени стоки
8.1. Плоскости, натоварени на равна платформа с А-образни товарни рамки.
8.2. Товари с дървен материал
8.3. Големи контейнери
8.4. Превоз на подвижна техника
8.5. Превоз на леки автомобили, микробуси и малки ремаркета
8.6. Превоз на товарни автомобили, ремаркета и шасита на товарни автомобили
8.7. Превоз на бобини
8.8. Напитки
8.9. Превоз на палетизирани стоки
8.10. Превоз на палетизирани стоки с използване на кръстосано закрепване
8.11. Смесени товари

Допълнение 1. Условни знаци
Допълнение 2. Кратко ръководство за закрепване
Допълнение 3. Коефициенти на триене
Допълнение 4. Допълнение 4 Оценка на неизправностите

Бърз преглед и линк за изтегляне

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар