Биологични агенти – рискове и мерки по дейности и задължения на работодателя

Изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични агенти на работното място са определени в Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

По смисъла на наредбата биологичните агенти са:

"Mикроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност. Могат да бъдат: бактерии, вируси, болестотворни агенти приони, паразити, гъби."

Както и в останалите случаи на фактори на работната среда, се изисква да бъде оценен риска и да бъдат предприети мерки. При оценяването на риска трябва да се извърши класификация на биологичния агент по рискова група.

Класифициране на биологичните агенти по рискови групи

Наредба № 4 от 14.02.2002 разделя биологичните агенти на работното място на четири групи в зависимост от вероятността те да причинят заболяване и от възможността за превенция и лечение.

Група 1 - биологични агенти, които вероятно няма да причинят заболяване у хората.

 • Бактерии: често срещани във въздуха, почвата и водата. Нормалната флора на кожата и стомашно-чревния тракт на човека. Микроорганизми, които се използват в
  микробиологичните лаборатории и в индустрията.
 • Вируси: различни ваксини.
 • Гъби: често срещани във въздуха, почвата и водата. Нормалната флора на кожата и стомашно-чревния тракт на човека. Микроорганизми, които се използват в индустрията.

Група 2 - биологични агенти, които могат да причинят заболяване у хората и да представляват опасност за работещите, но не е вероятно да се разпространят в обществото и обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение.

 • Бактерии: Clostridium tetani (причинителят на тетанус), Vibrio cholerae (причинителят на холера), E. coli, причинителят на салмонелоза, Legionella pneumophila (причинителят на легионерска болест) и др.
 • Вируси: хепатит А, Orf-вирус и др.
 • Гъби: Aspergilus fumigatus, Trichophiton и др

Група 3 - биологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение.

 • Бактерии: причинителят на туберкулоза, антракс, орнитоза и др.
 • Вируси: причинители на СПИН, жълта треска, хепатит В, хепатит С, COVID-19 и др.
 • Паразити - причинителят на ехинококоза (кучешка тения) и др.
 • Гъби: причинители на тежки системни (т.е. увреждащи много органи) инфекции.

Група 4 - биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.

 • Вируси: Lassa - вирус, причинителят на вариола, Ebola- вирус и др.

Видове въздействие (заболявания)

Биологични агенти на работното място могат да причинят 3 типа заболявания:

 • Инфекциозни заболявания
 • Алергични заболявания
 • Интоксикации

Някои биологични агенти могат да причинят раково заболяване или да увредят плода на бременната работеща.

Инфекциозни заболявания

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар