Безопасна експлоатация на строителни товарни подемници

Механични опасности Ръководства
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

Предназначение на строителния подемник

Товарният строителен подемник е товароподемно устройство, предназначено за вертикално транспортиране на строителни материали и елементи посредством товарна платформа.

Устройство

Товарният строителен подемник се състои от следните основни механизми, възли и устройства (виж фигурата):

 • рама основна - заваръчна конструкция захваната към фундамент. Върху нея се монтират всички механизми и възли на подемника с изключение на електрическото табло.
 • мачта - опорно направляващо устройство за движение на платформата. Състои се от отделни звена, свързани помежду си и осигуряващи необходимата височина за работа.
 • платформа подемна - върху нея се разполага товарът.  Движението й се извършва с помощта на носещи и направляващи ролки.
 • лебедка електрическа - състои се от барабан, редуктор, съединител, ел. двигател, спирачка, механизъм за аварийно спускане на платформата и др. Привежда платформата в движение посредством подемно въже.
 • долна ролка - служи за направление на подемното въже и отклоняването му от вертикално в хоризонтално направление.
 • горна ролка - служи за направление и поддържане на подемното въже. Монтира се на последното, най-горно звено на мачтата.
 • аварийна спирачка - при скъсване на подемното въже служи за задържане на платформата към мачтата.
 • устройство укрепващо – служи за укрепване на мачтата към сградата.
 • електрооборудване – състои се от: електрическо табло с пулт за управление; електродвигател; етажни изключватели; авариен горен изключвател; присъединителни кабели и др.
 • други механизми, възли и устройства

Устройство на строителен подемник

Опасности при експлоатация на строителен подемник

От конструкцията на товарния строителен подемник и от предназначението му, произтичат следните основни опасности при експлоатация:

 • падане от височина;
 • удар от падащи предмети;
 • удар от елементи на конструкцията;
 • премазване от движещи се части;
 • поражение от електрически ток.

Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности, е в резултат на:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар