5 методики за оценка на риска

Автори: З. Запрянов, Зл. Златев, Б. Ценова, Цв. Моллова, А. Петков

Предговор (откъс)

Настоящата „Базисна методика за оценка на работното място, оценка и управление на професионалния риск“ е съставена чрез внимателен и критичен преглед на литературни източници на български и английски език (виж Списък на ползваната литература в края на предговора) и използване на знания и личния разнообразен опит на авторите, придобити при самостоятелна работа, участие в научно - практически и с цел обучение форуми в страната и чужбина (като обучаеми, обучители и членове на експертни групи).

Авторите са си поставили за цел да създадат материал не само като ръководство за практическа работа, но и като директен източник на алтернативни подходи, готови текстове, модели и формуляри, т. е. обобщено, готови градивни елемнти за бързо и нетрудоемко формиране и приложение на конкретна процедура и методика с адекватна сложност за широк диапазон от различни фирми.

Насочени изключително практически, авторите са ползвали в този труд много добри идеи и формуляри (особено от страни където методиката е дългогодишна практика и е натрупан много опит - доказана ползотворна добра практика), вложили са свои идеи и приноси, постарали са се да изгладят несъществени различия между различни предлагани подходи и практики, но да очертаят ясно противостоящи / противоречиви избори. Избирайки добър опит от широка мултидисциплинарна об¬ласт, авторите са се придържали към една основна теза:

„Базисната методика да улеснява съставянето на конкретна фирмена методика, която със своите изисквания за компетентност и организация да позволява реализирането й основно от специалистите, служителите и работниците на фирмата, респективно от фирмените структури по здраве и безопасност при работа, без да изключва ползването на външни услуги и експерти, но не като основни изпълнители“.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар