Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на ченове 20—36 и член 44 - прилагат се от 21 октомври 2016 г и чл. 45, параграф 1, който се прилага от 21 март 2018 г.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се определят изисквания за проектирането и производството на лични предпазни средства* (ЛПС).
 • С тях се цели да се гарантират здравето и безопасността на потребителите и да се разрешат продажбата и употребата на такива средства навсякъде в Европейския съюз (ЕС).
 • Този регламент заменя предишно законодателство (Директива 89/686/ЕИО на Съвета).

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

 • Лични предпазни средства могат да се продават и използват само ако:
  • когато са правилно поддържани и използвани по предназначение, те отговарят на регламента, и по-специално на приложение II, в което са определени съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност;
  • те не застрашават здравето или безопасността на хората, домашните любимци или имуществото.

  Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

  До него имат достъп само абонатите на системата!

  Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
  » Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
  » Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
  » Ръководства с добри практики.
  » Презентационни и обучителни материали.
  » Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  » Процедурите и образците са специално разработени от нас!
  Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

  Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

  Направете своя абонамент

  За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.