Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид

(1) Като имат предвид, че кристалният силициев диоксид е широко разпространен в природата и съставлява приблизително 12 % от земната кора. Кристалният силициев диоксид се съдържа в естествен вид в няколко други минерали и минерални продукти.

(2) Като имат предвид, че промишлеността използва големи количества от две от кристалните форми на силициевия диоксид – кварц и кристобалит. И двете се търгуват във вид на пясък, който е зърнест материал или на брашно, съдържащо частици пофини от 0.1 милиметра.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате