Европейско рамково споразумение за защита на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги

ramkovo-sporazumenie

Увод

(1) Здравето и безопасността на работното място са от значение за всички лица, извършващи дейност в сектора на фризьорските услуги.

(2) Социалните партньори Coiffure EU и UNI Europa Hair & Beauty възнамеряват да допринесат за защитата на професионалното здраве и безопасност в сектора на фризьорските услуги, като за тази цел сключиха настоящото споразумение.

(3) В съответствие с член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) страните по настоящото споразумение призовават съвместно Европейската комисия да представи настоящото рамково споразумение на Съвета за приемане на решение, така че споразумението да стане задължително в държавите ― членки на Европейския съюз, с оглед на подобряване по-специално на условията на труд, за да се предостави защита на здравето и безопасността на работниците.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате