Въпросник на ИТ “Ръчна работа с тежести”

Ергономия Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)

Изискванията за ръчна работа с тежести са в Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, така че въпросникът е съставен основно на тази наредба.

Нанесени са конкретните нормативни изисквания с някои коментари.

Въпрос № 13 е некоректно формулиран. Няма изрична забрана за "ръчна работа с тежести" от бременни жени (същата подлежи на оценка на риска), но има такава за "редовна ръчна работа с тежести".

Необходимо е при оценката на риска ясно да се идентифицира дали опасността е "ръчна работа с тежести" или "редовна ръчна работа с теежсти". От това ще зависи и нивото на риска и съответните мерки.

Ако имате въпроси, допълнения или коментари към въпросника, моля да ги споделите в коментарите към статията.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар