Управление на ергономичния риск във фармацевтичното производство

Във фармацевтичното производство са застъпени и многобройни трудово-физиологични, психологични и ергономични проблеми, свързани с характера и съдържанието на работа, организацията на дейността, факторите на трудовия процес, машините и съоръженията, и др., които са изследвани в много по-малка степен.

Основните дейности в цеховете на едно фармацевтично предприятие се характеризират с:

  • изразено натоварване на мускулно–скелетната система, характеризиращо се с извършване на повторими еднообразни движения (двигателна монотония),
  • наложен ритъм,
  • ръчно вдигане и пренасяне на товари,
  • неблагоприятна работна поза,
  • ергономични несъобразности в организацията и подреждането на работното място.

При определени условия тези рискови за мускулно–скелетната система фактори могат да доведат до оплаквания, а при продължителна работа и нерационален режим на труд и почивка – и до увреждания, предимно на горните крайници,гърба и кръстната област.

Рискове за здравето могат да произтичат и от:

  • наличието на стрес и нервно-сензорно напрежение при работа,
  • неблагоприятни психосоциални фактори,
  • нерационални режими на труд и почивка,
  • удължени работни смени и др.

Снимка: GSK

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар