Решения при ръчна работа в дървопреработването

Какви са проблемите?

В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа.

Също както и разтягания и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%).

Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. Повечето травми възникват при стресови ситуации и напрежения за период от време, а не от едно отделно събитие.

Какви са причините?

Проблеми на ръчната работа често произлизат от лошото работно място или от работното оформление. Сред най общите примери за рискови дейности е работа свързана с: тежки или неудобни товари; трудност при хващане; крайно използване на сила; повторение; усуквания и други неудобни положения.

Каква е цената?

Разходите на компанията могат да произлизат от:

 • загуба на продукция; продукт с лошо качество; плащания за болест; претенции за травма от нещастен случай и високи застрахователни вноски; висок процент новопостъпил и напуснал персонал; и преквалификация.

Разходите на индивида са - болка; възможна постоянна нетрудоспособност; време извън работа; и загуба на доходи.

Какво има нужда да се направи:

 • Избягвайте опасната ръчна работа доколкото е възможно.
 • Оценете всички опасности при операциите изискващи ръчна работа които не могат да бъдат избегнати.
 • Намалете риска от травми доколкото е възможно.

Наредбите покриват “пренасяне или поддържане на товари чрез ръчна или сила на тялото”. Например, те покриват носене на дъски и плотове както и преместване на контейнери за бои или лакове.

Избягвайте ръчната работа. Задайте си следните въпроси:

 • Ръчната работа необходима ли е?
 • Може ли необходимият резултат да бъде постигнат по друг начин?
 • Могат ли операциите да се механизират или автоматизират?

Основните рискови фактори свързани с дейности изискващи ръчна работа са:

 • задача - усукване, навеждане, усилено бутане и дърпане и т.н.;
 • натоварване - крайно тежко, необичаен размер, непохватна форма, нестабилност, трудност за хващане;
 • работна среда - действия по принуда, лоша повърхност на пода, топли, студени или влажни условия;
 • индивидуални способности - здравни проблеми, влияние на защитната екипировка и облеклото.

Наредбите за ръчна работа не покриват физическото усилие изискано при работа която не включва пренасяне или поддържане на товари, като например действията при управлението на машини в дървопреработването или използването на ръчни инструменти например като, пистолет за пирони или спрей за боядисване.

Въпреки това, ако работника не може да управлява лесно, или това изисква крайна усилия, могат да се появят травми. Тези рискове трябва да се разгледат при оценката на риска.

В решението дали в дейността присъства риск, разгледайте следното:

 • Изисква ли се крайна сила?
 • Има ли някакви жалби от работниците за болки и страдания? Допитайте се до комитетите по безопасност и проверете във вашите документи за отсъствие по болест.
 • Има ли доказателства за импровизирани промени в управлението или екипировката?
 • Работата изисква ли неудобни положения като например, навеждане или разтягане?
 • Има ли достатъчно пространство за движение?
 • Има ли съобщения за инциденти или травми свързани с ръчна работа?
 • Попитайте служителите кои задачи са най-тежки.

Решения при ръчна работа

Много от решенията при ръчна работа включват използването на някои форми работна екипировка. Когато използвате работна екипировка за намаляване рисковете от ръчната работа вие би трябвало да сте сигурни, че тя е безопасна и подходяща за определената цел и е съобразена с изискванията за осигуряване и използване на работна екипировка.

Неотдавнашно проучване на решенията при ръчна работа в дървопреработващата промишленост определи няколко общи задачи където рискове от травми са очевидни. Следните примери илюстрират възможните начини за тяхното намаляване или отстраняване.

Носене на варели съдържащи консерванти за дърво

Проблем: Обикновено консервантите за дърво съдържат медено хромов арсенат (CCA) който се съхранява като паста в 25 литрови варели тежащи по 50 килограма. Варелите би трябвало да се повдигат и изпразват в неудобна позиции, и тогава да се измият с вода, с възможността работника да е изложен под влиянието на продукта.

Решение: Тези рискове могат да се избегнат чрез преминаване към доставката на нови течен продукти, и чрез нова система за съхранение и смесване.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 1

Доставката се прави наливно от цистерни. Количествата консервант се прехвърлят чрез маркуч от цистерната направо в междинният контейнер (IBCs) (виж Фигура 1). Както и отстраняване на риска от вдигане на варели, новата система е по чиста и по безопасна за оперативният работник.

Потребителят също така не е изправен пред проблема изхвърляне, връщане или изпразване на варели.

Работна маса и височина на машинната маса височина

Проблем: Лошата работна поза може да водите до различни проблеми като например, болки в кръста, раменете или врата. Прекарвайки деня прегърбен над работната или машинната маса която е на неподходяща височина е един от примерите.

Решения: Много са подходящите решения:

 • За работна маса която е твърде ниско най-лесното решение е да направят дървени пънчета под краката на масата. Те би трябвало да държат масата стабилна така, че да не се клати. С доближаване на горната част на масата се доближава заготовката по-близо до тялото и се намалява нуждата от достига и навеждане.
 • Достъпни са и вакуумни работни маси който могат да се използват вместо традиционните работни маси. С такова оборудване могат да се държат големи плоски заготовки и дори врати и рамки на прозорци. Работната височина е лесно приспособяема (обикновено между 750 на 1100 мм). Всмукването позволява да държите заготовката завъртяна (от 90o) до (360o), позволявайки заготовката да бъде лесно обработена (виж Фигура 2).

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 2

За по-големи заготовки също са достъпни, вакуумни работни маси с регулиране на височината. На тях, монтираните заготовки могат да се въртят и закрепват под какъвто и да било подходящ за работата ъгъл. Подходящи са и много други не-вакуумни работни маси.

 • Важно е също така и машините да са на правилната височина. Например, за струг идеалната височина на машина може да е намери, като проверите дали крайчеца на лакътя на оператора, с прегъната ръка, се изравнява центърът на задвижващата глава (виж Фигура 3);
 • при работа със струг, ръката трябва да си почива удобно на масата (докато се стои изправен с малка извивка на гърба)

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 3

Носене на инструменти използвани за дървопреработващите машини

Проблем: Носенето на инструменти за дървопреработващите машини има някои очевидни рискове както е известно те са извънредно остри. Инструментите също така може да са тежки, трудни да хващане (напр. може да нямат хватка поради позиционирането на резците на обработващият блок) и неудобни за носене (напр. лист за банциг).

Решение:

 • Носете подходящи ръкавици когато носите инструмент, т.е. достатъчно дебели за да ви предпазят от резци/ножове също така да ви осигурят удобно хващане.
 • Където може, инструментите да се съхраняват възможно най близо до машини така, че да се ограничи носенето.
 • Когато превозвате инструменти на по-дълги разстояния, напр. за заостряне, те да се поставят в защитен носител (например, дървена кутия).

Когато пренасяте непредпазена лента за банциг в завода, вместо да я носите над рамото, използвайте проста транспортна дъска за пренасянето й. Завържете лентата за дъската и я носете със зъбците от другата страна на тялото.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 4

Европейският стандарт ЕN 847-1:1997 за дизайн и производство на машини инструменти за дървопреработването, гласи, че “Подвижни инструменти който тежат повече от 15 килограма трябва да бъдат конструирани така че да могат да се приспособяват за ръчна работа (напр. дупки за хващане) или бъдат оформени по такъв начин, че да могат да се прикрепят стандартни устройства за хващане”.

Носене на кръгло дърво

Проблем: Позиционирането и преместването на кръгло дърво може да бъде трудно поради нуждата от навеждане и трудността за добър захват.

Решение: Може да се използва щипка за греди за да се справите с кръгло дърво (виж фигура 5).

Освен че помага при захвата на кръглото дърво те намаляват нуждата от навеждане. Те ускоряват работата и връщат инвестицията в тях много бързо.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 5

Носене на панелни продукти на дървесна основа

Проблем: Големият размер и тегло на панелните продукти на дървесна основа (талашитени плоскости, MDF и т.н.) съществува като рисков проблем в много части от промишлеността.

Решения: Има много решения на този проблем:

 • Куки за повдигане - Те позволяват на човек да премести малки плоскости без се наведе и да ги хване подходящо. Всичко това е благодарение на приспособен стоманен прът (дълъг 60- 80 см) с кука в единия край и дръжка в другия (виж Фигура 6). Достъпни са също така разнообразие от други аналогични устройства изпълняващи същата задача, като например, дръжки с ролкови хващачи в единия край.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 6

 • Колички за дървени плоскости - Те са снабдени с блокировка на колелата, устройство за наклоняване, преместване, вдигане и спускане на масата (виж Фигура 7). Те позволяват нa един работник да товари, маневрира и предвижва голям брои панели. Веднъж натоварена с панели и преместена до машината, най-горният панел може да бъде пригоден до височината на масата на машината и обработен.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 7

Количката постепенно се вдига и позволява лесно на следващата плоскост да се вземе.

Тези колички имат и много другите ползи като например:

 • разтегателен механизъм;
 • плъзгащ улей за обработка;
 • универсална количка (напр. за превоз на машини и т.н.);
 • подвижна работна маса; или
 • товарно превозно средство.

Такива устройства увеличават производителността и спестяват време и пари - и бързо възстановяват вложените средства.

 • Вакуумни системи за носене - има голямо разнообразие от оборудване за нареждане, носене и обръщане на дървени плоскости. Те се използват широко когато големите дъски трябва да се обърнат така, че да се обработят от двете страни. Този вид екипировка има много преимущества – тя се използва лесно, бързо, не поврежда плоскостта и може да се управлява от един човек.

Преместване на дълги дървета, дървени компоненти и дъски

Проблем: Преместването на дървен материал с голяма дължина, напр. между дървопреработващите машини къде липсва място за автотоварач.

Решение: Един от изборите е количка направена с метално скеле и въртяща предна ос. Количката може да се бута или дърпа ръчно от едни човек. Такива устройства могат да се направят от повечето производствени инженери.

Трябва да се погрижите да закрепите безопасно за количката дългият дървен материал или обработените компоненти (ако е необходимо превържете подходящо преди да преместите количката). Това намалява риска дървеният материал да падне.

Претоварената количка може да изисква крайни усилия за нейното преместване.

Преместване на сглобени мебели и изделия от дърво

Проблем: Сглобените мебели и изделията от дърво, като например, бюрата за офиси, могат да бъдат много тежки и трудни за ръчно преместване от работната маса до пода.

Решение: За произвеждането на мебели като например, бюра за офиси, едно от най евтините решения е DIY включващо монтирани два плъзгача над работната маса за сглобяване на мебелите.

Веднъж сглобени, мебелите се закрепват за масата. Тогава масата се обръща на 180o използвайки плъзгачите мебелите се свалят на пода. Вакуумните устройства също са подходящи за тази задача - те могат да преместят всичко от мястото за сглобяване на мебели до изхода (виж Фигура 8).

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 8

Използване на пневматичен пистолет за пирони

Проблем: Пистолетите за пирони са широко използвани, например при производството и ремонта на палети и в мебелната промишленост. Пистолети от 4 или повече килограма не са необичайни – те трябва да се държат по разнообразен и непохватен начин и в същото време изискват значително физическо усилие. Като резултата е умора и проблеми в рамото.

Решение: Теглото на пистолета може да бъде понижено чрез осигуряване на система за окачване.

Това включва държане на пистолета на инерционно балансирана система окачена над работната станция. Тя поема болшинството от теглото на пистолета и операторът тогава просто трябва да го премести до различните точки къде трябва да се поставят гвоздей или скоби (виж Фигура 9).

Задачата е по-лесна при позициониране на работната маса под оптималния ъгъл, който позволява работата да бъде лесно достъпна – намалявайки усилията за достигане или навеждане.

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 9

Инспекция на дървени палета

Проблем: Палетата са тежки – обикновено между 20 и 30 килограма – и неудобни за носене поради големия си размер. Фактът, че често се правят от необработен материал увеличава риска от нараняване. Също така има риск от издадени гвоздеи от палетата които могат да наранят кожата.

Решение: Диапазона на вакуумните устройствата е достъпен особено при производството на палета, например за преместване, обръщане и инспекция на палета.

С тези устройства, операторите са способни да проверят до 1350 палета на смяна с минимално усилие (виж Фигура 10).

Решения при ръчна работа в дървопреработването - 10

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар