Ръководство за управление на риска при ръчна работа с тежести

Ако искате да навлезете в дълбочина за рисковете, свързани с ръчна работа с тежести, начините и методите за оценка на риска и възможните мерки, то това ръководство ще ви даде пълна информация за всяка част от материята.

Автори:  Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев

СЪДЪРЖАНИЕ

I . ВЪВЕДЕНИЕ

II. УВРЕЖДАНИЯ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПРИ РАБОТА

 1. Структура и функция на мускулно-скелетната система
 2. Мускулно-скелетни увреждания - видове, рискови фактори, разпространение
 3. Мускулно-скелетни увреждания при ръчна работа с тежести

III. РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

 1. Дефиниция, видове
 2. Трудово-физиологична оценка на натоварването при ръчна работа с тежести

IV. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

 1. Оценка на риска -участници, принципни подходи
 2. Идентифициране на рисковите фактори при ръчна работа с тежести
  1. Работна задача
  2. Характеристики на тежестта
  3. Условия на работа
  4. Индивидуални особености
  5. Други фактори (лични предпазни средства и работно облекло)
 3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести - подходи и методи
  1. Системен подход за оценка на риска
  2. Методи за оценка на риска при ръчна работа с тежести
  3. Примерна схема за идентифициране на рисковите фактори при ръчна работа с тежести
  4. Три стъпки за оценка на риска при ръчна работа с тежести
  5. Примерна карта за оценка на риска при ръчна работа стежести (чеклист)
  6. Метод на трите зони за оценка на риска при ръчна работа с тежести
  7. Количествен метод за определяне степента на риска при ръчна работа с тежести
  8.  Метод за оценка на риска от болки и увреждания в областта на кръста при ръчно вдигане на тежести (NIOSH, 1991)
  9. Практически примери за оценка на риска при ръчна работа с тежести

V. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

 1. Участници и организация на процеса на управление на риска
 2. Правила за управление на рисковите фактори при ръчна работа с тежести
 3.  Оптимизиране на работната задача
 4. Оптимизиране на характеристиките на тежестта
 5. Подобряване на условията на работа
 6. Индивидуални особености
 7. Изисквания за лични предпазни средства и специално работно облекло
 8. Информация и обучение за правилата за безопасност и здраве и за добра техника при ръчна работа с тежести
 9. Прилагане на помощни технически средства

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар