Методика за оценка на риска при ръчна работа с тежести – Австралия

Методиката е разработена и използвана в Австралия. Препоръчва се поради подхода използван в нея, а именно без да се извършва количествена оценка за всеки един случай при който съществува вероятност за настъпване на мускулно-скелетни увреждания (увреждания на опорно-двигателния апарат) да се предприемат мерки, без да се отчита степента на вероятност.

Това прави предлаганата методика сравнително удобна и лесна за прилагане от целевите групи.

Методиката се състои от четири стъпки под формата на чек-листове, каре за планираме на мерки и каре за преглед и актуализиране на оценката на риска

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар