Добри практики за ръчна работа с тежести в търговията на дребно

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо трябва да управляваме ръчната работа с товари?
2. Цели и целева група на кампанията
3. Законови разпоредби
4. Кои части на тялото могат да бъдат засегнати в резултат от ръчната работа с товари?

5. Рискове, свързани с ръчната работа с товари
5.1 Рискови фактори, дължащи се на начина, по който се извършва работата .
5.2 Рискови фактори, дължащи се на вида на товара
5.3 Рискови фактори, дължащи се на характерните особености на работната среда
5.4 Рискови фактори, свързани с индивидуалните особености на работника

6. Превантивни действия
6.1 Премахване на риска
6.2 Ограничаване на риска
6.3 Периодична оценка на риска

7. Оценка на професионалния риск – обобщение
8. Национално законодателство

Бърз преглед  и линк за изтегляне


Вашият коментар