Добри практики при ръчна работа с тежести в строителството

Облекчете товара. Информация за работодателите и работниците в строителството.

Европейска инспекционна и комуникационна кампания "Ръчна работа с тежести" 2008 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Защо трябва да управляваме ръчната работа с товари?

2. Цели и целева група на кампанията

3. Законови разпоредби

4. Кои части на тялото могат да бъдат засегнати в резултат от ръчната работа с товари?

5. Рискове, свързани с ръчната работа с товари
5.1 Рискови фактори, дължащи се на начина, по който се извършва работата
5.2 Рискови фактори, дължащи се на вида на товара
5.3 Рискови фактори, дължащи се на характерните особености на работната среда
5.4 Рискови фактори, свързани с индивидуалните особености на работника

6. Превантивни действия
6.1 Премахване на риска
6.2 Ограничаване на риска
6.3 Периодична оценка на риска

7. Оценка на професионалния риск – обобщение

8. Национално законодателство

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар