Оценка на риска при ръчна работа с тежести с метода МАС

Метод, разработен в Обединеното кралство и предназначен да подпомага инспекторите по безопасност и здраве да оценяват най-често срещаните рискови фактори, свързани с повдигането (и свалянето), носенето и работата в екип, включваща ръчна работа с тежести (РРТ).

Работодателите, длъжностните лица по БЗР, представителите в КУТ/ ГУТ и др. също биха могли да използват метода, за да идентифицират високорисковите ръчни операции с тежести, което да им помогне да допълнят оценките си на риска.

Структура на МАС

Има три вида оценяване, които могат да се извършат посредством този метод:

  • повдигане;
  • носене;
  • работа в екип при ръчните операции с тежести.

За всики вид оценяване има ръководство по оценяване и диаграма, като на таблица 7 е представен оценъчен формуляр, който трябва да се попълни.

*Забележка: Методът не е подходящ за някои ръчни операции с тежести, напр. тези, които включват бутане и теглене. Неговата употреба не обхваща пълна оценка на риска.

При попълването на оценъчния формуляр трябва да се вземат предвид индивидуалните и психосоциалните особености.

Освен това, МАС не е предназначен да оценява рисковете при работа, пораждащи увреждания на горните крайници.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар