Физиологични режими на труд и почивка в автосервиз и пункт за ГТП

Нормативно основание: чл. 8 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Чл. 8. Физиологични режими на труд и почивка се разработват за конкретен вид труд в зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и трудовия процес и резултатите от оценката на риска за здравето на работещите съгласно изискванията на приложението.

В Приложение към чл. 8 "Общи изисквания за разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа" са поставени конкретни изисквания каква е необходимо да се направи преди да се разработи физиологичния режим, а именно разработването на физиологични режими на труд и почивка (ФРТП) изисква:

  1.  оценка на характера и тежестта на труда;
  2.  оценка на състоянието на факторите на работната среда, трудовия процес и работното оборудване;
  3.  характеристика на промените в работоспособността;
  4.  оценка на риска за здравето и безопасността на работещите от неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес.

Настоящият примерен физиологичен режим на труд и почивка включва режими за длъжностите автомонтьор, електромонтьтор и бояджия.

Напомняме, че физиологичните режими на труд и почивка се разработват, след като работодателят възложи това на службата по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, т.е. разработчикът би трябвало да е специалист по трудова медицина, а не инженер.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар