Заповед за списък на работите без заземяване в електрически уредби/мрежи

Нормативно основание: Чл. 178. (1) от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Допуска се работа без заземяване по изключени тоководещи части в уредби, когато конструкцията не позволява или е опасно поставянето на преносими заземители (разпределителни касети, шкафове и др.). Тези работи се определят в списък, утвърден от работодателя.

Съгласно Правилника работа без заземяване, с изключване на напрежението, се разрешава, когато:

1. характерът на работа налага временно сваляне на заземителите;

Разрешено е временно сваляне на преносими заземители, когато характерът на работа по електрическите вериги не позволява заземяване (измерване на изолационно съпротивление, изпитване на съоръжения посредством външен токоизточник и др.).

2. не се изисква поставяне на заземители. Това е в следните случаи:

  • когато условията и характерът на работата не налагат доближаване до тоководещи части (работа по задвижването на изключени прекъсвачи и разединители, без качване до или върху самите съоръжения);
  • при подмяна на директно свързани електромери (без измерителни трансформатори).

3. поставянето на преносими заземители е опасно или невъзможно.

Това е образец на заповед във връзка с третата възможност, за която се изисква работодателят да утвърди списък  на работите, при които поставянето на преносими заземителите е опасно или невъзможно.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар