Заповед за работи, извършвани с нареждане

Нормативно основание: чл. 105, ал. 1, т. 2 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Чл. 105. (1) С нареждане при напрежение над 1000 V могат да се извършват:
2. работите с пълно или частично изключване на напрежението, посочени в списъка на приложение № 6, като за всеки енергиен обект списъкът може да се допълва със специфични за обекта работи и дейности, утвърдени от работодателя.

В правилника има няколко члена, в които се описват работите, които могат да бъдат извършвани с нареждане при напрежение до 1000 V и над 1000 V.  Това са чл.105, чл.121., чл.122., чл.123., чл.124., чл.133., чл.134. и Приложение № 6 от Правилника.

С тази заповед се определят допълнителни работи, които могат да се извършват с нареждане.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар