Заповед за лицата с право на лични ключове за влизане в помещения на разпределителни уредби

Нормативно основание: чл. 242, ал. 5 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Чл. 242.(5) Лични ключове за влизане в помещения на разпределителни уредби могат да имат само лица от ръководния технически персонал, включени в списък, утвърден от работодателя.

Вратите на помещенията на електрическите уредби трябва да се държат заключени, като отвън се отварят с ключ, а отвътре в помещението - без ключ.
За всяко помещение на електрическа разпределителна уредба е необходимо да има поне два комплекта ключове.

Ключовете се водят на отчет при оперативния персонал и се получават със записване в дневник/тетрадка срещу подпис на получателя. След извършване на работата или прегледа ключовете се връщат на оперативния персонал срещу подпис.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар