Проверки на изолиращи ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V

Въпросът, който коментираме, е:

Има ли изисквания за периодични проверки, подмяна или годност на отвертките с изолиращи ръкохватки?

Отвертките с изолиращи ръкохватки са само един от видовете инструменти с изолиращи ръкохватки, за които в Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация има посочени изисквания за проверки и дефекти, при които не могат да бъдат използвани.

Вашият коментар

2 мнения за “Проверки на изолиращи ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V”

 1. Здравейте,
  Дадената тук информация не е коректно поднесена. Особено съвета да се включат инструментите с изолиращи ръкохватки в дневника за проверка.
  Това трябва да направи съответната фирма единствено ако има обучен персонал, който може да работи под напрежение и тогава естествено трябва се проверяват инструментите с изолиращи ръкохватки.
  Но темата „работа под напрежение“ е страшно оскъдна спомената в законодателството. Например в ПБЗРЕН до 1000 V тя изобщо не е спомената. В ПБЗРЕУЕТЦЕМ е спомената само два пъти- при работа по електромери и по ВЛ.
  Чл. 272. (2) Разрешава се извършване на работа по тоководещи части на ВЛ без изключване на напрежението от персонал, преминал обучение за извършване на работа под напрежение, по специална технологична инструкция, със специализирани инструменти, съоръжения и екипировка за всеки отделен вид работа.
  И тук:
  Чл. 265. (2) Разрешава се в жилищни, комунално-битови и обществени сгради с нормална опасност за поражение от електрически ток работата по директно присъединени електромери да се извършва без изключване на напрежението от едно лице с четвърта квалификационна група при следните условия:
  1. лицето да е преминало обучение за работа под напрежение до 1000 V;
  2. да се използват само специализирани инструменти за работа под напрежение до 1000 V, вкл. диелектрични кърпи, капачки, щипки и накрайници;
  Затова считам, че специализирани инструменти за работа под напрежение до 1000 V не подлежат на проверка от фирмите , а САМО в изключиелно редките случаи, когато са специално обучени за това. От целия си опит на одитор по ЗБР съм виждал такава работа под напрежение само в ЕРП-тата.
  С уважение,
  Ат.Калчев
  СЖС България

  • Здравейте, господин Калчев,

   Първо искам да Ви благодаря за изразеното мнение, тъй като по този начин се виждат различни гледни точки и колегите могат да преценят как да действат. Ще се радвам и други да споделят опит и практика.

   По отношение на коментара – да, напълно съм съгласна, че изискването на чл. 145 от Наредба № 22 от 8 май 2006 г. се отнася само до инструменти с изолиращи ръкохватки, които се използват за работа под напрежение – то си е написано изрично в чл. 144.

   От друга страна, в изискването на чл. 182 от правилника до 1000 V не се правят изключения, свързани с това дали наличните защитни средства – в случая монтьорски инструменти с изолиращи ръкохватки, се използват за работа под напрежение или не.
   Там просто е посочено, че „Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица.“, съответно проверките се вписват в дневник.

   От тази гледна точка предпочитам да заложа на изискването на правилника и да препоръчам включването им в дневника в съответствие с изискването на чл. 182.