Периодичност на измервания на фактори на работната среда и по електробезопасност

Тук ще намерите обобщение на нормативните изисквания, свързани с измервания на фактори на работната среда, както и по електробезопасност.

Базовото изискване относно измерванията е в Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Съгласно чл. 217 от наредбата

установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.

В чл. 2 е посочено, че "Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска."

На практика, това означава, че първо трябва да сме определили периодичността на оценката на риска. Това е задължение на работодателя, като в Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска няма други насоки и зависимости за това каква периодичност трябва да бъде определена.

В наредбата единствено са поставени условия кога оценката на риска трябва да бъде преразгледана. Повече за оценката на риска и примерни фирмени документи ще намерите в процедурата "Оценяване на риска".

Втората част на изискването е да видим дали няма специални изисквания, посочени в други нормативни актове. Това ще направим тук, така че да имате готова систематизирана информация.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар