Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

В сила от 03.09.2006 г.

Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., попр. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят видът на изпитванията, методите и нормените стойности за изпитване на електрозащитни средства в процеса на експлоатация.

 

Чл. 2. Наредбата се прилага във всички лаборатории, където се извършват изпитвания по чл. 1, независимо от формата на собственост и управление.

 

Чл. 3. Наредбата се прилага за изпитването на:
1. изолиращи щанги от всички видове: манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители;
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.