ЗАПОВЕД
№ РД-01-131/17.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. от Народново събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам т. 9:

"9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места".

ZBUT.EU: Тази точка бе отменена със Заповед № РД-01-139/19.03.2020

2. Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Вашият коментар