ЗАПОВЕД
№ РД-01-129/16.03.2020 г.

Нанесени са последвaщи изменения и допълнения.

На основание чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV) в световен мащаб и обявената от Световната здравна организация пандемия

НАРЕЖДАМ

(изм. със Заповед РД-01-165/27.03.2020 г.) 1. На домашна изолация задължителна домашна изолация (карантина) и лечение за срок от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

а) асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

2. На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:

а) възрастни лица ≥ 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;

б) лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;

в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;

г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

(доп. със Заповед РД-01-165/27.03.2020 г.) 2а. Лицата по т. 2 се поставят в задължителна домашна изолация (карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализация.

3. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят за нея всички лечебни заведения на територията на съответната област.

4. Тази заповед отменя Заповед № РД-01-96/20.02.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и ресорните заместник-министри на здравеопазването.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Вашият коментар