Заповед за извънреден инструктаж за COVID-19 при преминаване към работа от разстояние във връзка с извънредното положение

Съгласно т. 6 от Заповед № РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. всички работодатели трябва да проведат инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала.

Преминаването към работа от разстояние е свързано с промяна на работното място и организацията на работа.

В тази връзка е необходимо да се проведе извънреден инструктаж дори на вече работещите от разстояние на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 3 (дейности, изискващи специфични мерки за безопасност) на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Освен това, съгласно чл. 107к. , ал. 3 от Кодекса на труда при работа от разстояние работодателят е длъжен да информира работещите за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

В тази заповед сме обединили двете причини, изискващи провеждане на извънреден инструктаж.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед за извънреден инструктаж за COVID-19 при преминаване към работа от разстояние във връзка с извънредното положение”

 1. Здравейте! Възможен ли е варианта за запознаване с темите, включени в извънредния инструктаж, да става електронно /например по имейл/ и съответно удостоверяване за извършването му, да бъде във вид на декларация от служителя, че е запознат – съответно също по имейл. Това разбира се е във връзка с извънредната ситуация и работата на служители дистанционно – без достъп физически до Книгата за извънреден инструктаж. Благодаря!

  • Здравейте, погледнете другата заповед, която сме подготвили. Тя е за работещи, които вече работат от вкъщи.

   https://zbut.eu/covid-19/zapoved-instruktazh-covid-19-rabota-ot-doma/

   В нея сме написали следното:

   С цел избягване на придвижването на работещите до и от офиса за провеждането на инструктажа и намаляване на преките контакти и с оглед прилагането на добри практики за спазване на социална дистанция материалите от програмата за извънредния инструктаж да се изпратят по електронна поща до всеки работещ.

   Всеки работещ да потвърди получаването на имейла, запознаването с материалите и разбиранетото им чрез обратен имейл.

   Документирането на инструктажа и полагането на подпис в инструктажните книги от инструктираните лица да се извърши при първа възможност.

   На ръба е, но има обосновка.