МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати

Резюме

Появата на новия човешки коронавирус SARS-CoV-21 се превърна в глобален здравен проблем, причинявайки тежки инфекции на дихателните пътища при хората. Тъй като няма специфично лечение за заболяването причинено от новия вирус, ранното ограничаване и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение са от решаващо значение за спиране на продължаващата епидемия и за контрол на този нов инфекциозен агент.

Един от многото въпроси, които днес всички си задаваме е колко дълго коронавирусите могат да оцелеят извън тялото и още дали има препарати и дезинфектанти, които са ефективни срещу тях?

В отговор на тези въпроси екип от учени от Германия2 извършват литературен преглед на цялата налична информация за устойчивостта на човешките и животинските коронавируси върху контактни повърхности, както и за начините за унищожаването им с биоцидни агенти, използвани за химическа дезинфекция, напр. в здравните заведения.

Анализът на 22 проучвания разкрива, че човешките коронавируси като: SARS-CoV причиняващ тежкия остър респираторен синдром (SARS), MERS-CoV причиняващ Близкоизточния респираторен синдром (MERS) или ендемичните човешки коронавируси (HCoV), могат да преживеят върху повърхности като метал, стъкло или пластмаса до 9 дни, но могат да бъдат ефективно инактивирани чрез дезинфекция на повърхностите със следните препарати: 62–71% етанол (етилов алкохол), 0,5% водороден пероксид (кислородна вода) (Hydrogen Peroxyde) или 0,1% натриев хипохлорит (Sodium Hypochlorite), познат в домакинството като белина, в рамките на 1 минута.

Други биоцидни агенти като 0,05–0,2% бензалкониев хлорид (Benzalconium chloride) или 0,02% хлорхексидин диглюконат (Chlorhexidine Diglocunate) са по-малко ефективни.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар