REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19

Това е превод на ръководството на Федерацията на Европейските Асоциации за отопление, вентилация и климатизация (REHVA) от 3 април 2020 г. (актуализация на версията от 17 март, при необходимост ще има нови актуализации) .

Налична е актуализация от 3 август 2020. Вижте актуалната версия на английски език.

ВЪВЕДЕНИЕ

В този документ REHVA обобщава съвети относно експлоатацията и използването на сградни услуги в райони с огнища на коронавирус (COVID-19), за да се предотврати разпространението на COVID-19 в зависимост от факторите, свързани с отопление, вентилация и климатизация (ОВК) или водопроводните системи. Моля, ползвайте съветите по-долу като временни указания; документът може да бъде допълнен с нови доказателства и информация, когато станат налични.

Съветите по-долу са предназначени като допълнение към общите насоки за работодателите и собствениците на сгради, които са представени в документа на СЗО „Подготовка на работните места за COVID-19“. Текстът по-долу е предназначен предимно за специалисти по ОВК и ръководители на съоръжения, но може да бъде полезен, например, за професионалисти и специалисти по обществено здраве.

В ръководството са обхванати предпазните мерки, свързани със сградите, и са обяснени някои често срещани свръхреакции. Обхватът е ограничен до търговски и обществени сгради (например офиси, училища, търговски площи, спортни помещения и др.), където се очаква само случайно обитаване на заразени лица; болнични и здравни заведения (обикновено с по-голяма концентрация на заразени хора) са изключени.

Ръководството е фокусирано върху временни, лесни за организиране мерки, които могат да бъдат приложени в съществуващи сгради, които все още се използват с нормална заетост. Препоръките са предназначени за кратък период в зависимост от това колко дълго траят местните огнища.


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАЧИНИ НА ПРЕДАВАНЕ
  1. По въздушен път има два начина на експозиция:
  2. Заключение във връзка с въздушния път за предаване:
 2. Практически препоръки за експлоатация на сградни инсталации
  1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПРОВЕТРЯВАНЕ
  2. ОВЛАЖНЯВАНЕТО И КЛИМАТИЗАЦИЯТА НЯМАТ ПРАКТИЧЕСКИ ЕФЕКТ
  3. БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕКЦИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ТОПЛИНА
  4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕЦИРКУЛАЦИЯ
  5. ПОЧИСТВАНЕТО НА ВЪЗДУХОВОДИТЕ НЯМА ПРАКТИЧЕСКИ ЕФЕКТ
  6. Не е необходима смяна на външни въздушни филтри
  7. Пречиствателите за въздух в помещението могат да бъдат полезни в конкретни ситуации
  8. Инструкции за използване на тоалетни
 3. Обобщение на практическите мерки за експлоатация на сградите

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19”