REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19

Това е превод на ръководството на Федерацията на Европейските Асоциации за отопление, вентилация и климатизация (REHVA) от 3 април 2020 г. (актуализация на версията от 17 март, при необходимост ще има нови актуализации) .

Налична е актуализация от 3 август 2020. Вижте актуалната версия на английски език.

ВЪВЕДЕНИЕ

В този документ REHVA обобщава съвети относно експлоатацията и използването на сградни услуги в райони с огнища на коронавирус (COVID-19), за да се предотврати разпространението на COVID-19 в зависимост от факторите, свързани с отопление, вентилация и климатизация (ОВК) или водопроводните системи. Моля, ползвайте съветите по-долу като временни указания; документът може да бъде допълнен с нови доказателства и информация, когато станат налични.

Съветите по-долу са предназначени като допълнение към общите насоки за работодателите и собствениците на сгради, които са представени в документа на СЗО „Подготовка на работните места за COVID-19“. Текстът по-долу е предназначен предимно за специалисти по ОВК и ръководители на съоръжения, но може да бъде полезен, например, за професионалисти и специалисти по обществено здраве.

В ръководството са обхванати предпазните мерки, свързани със сградите, и са обяснени някои често срещани свръхреакции. Обхватът е ограничен до търговски и обществени сгради (например офиси, училища, търговски площи, спортни помещения и др.), където се очаква само случайно обитаване на заразени лица; болнични и здравни заведения (обикновено с по-голяма концентрация на заразени хора) са изключени.

Ръководството е фокусирано върху временни, лесни за организиране мерки, които могат да бъдат приложени в съществуващи сгради, които все още се използват с нормална заетост. Препоръките са предназначени за кратък период в зависимост от това колко дълго траят местните огнища.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАЧИНИ НА ПРЕДАВАНЕ
  1. По въздушен път има два начина на експозиция:
  2. Заключение във връзка с въздушния път за предаване:
 2. Практически препоръки за експлоатация на сградни инсталации
  1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПРОВЕТРЯВАНЕ
  2. ОВЛАЖНЯВАНЕТО И КЛИМАТИЗАЦИЯТА НЯМАТ ПРАКТИЧЕСКИ ЕФЕКТ
  3. БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕКЦИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ТОПЛИНА
  4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕЦИРКУЛАЦИЯ
  5. ПОЧИСТВАНЕТО НА ВЪЗДУХОВОДИТЕ НЯМА ПРАКТИЧЕСКИ ЕФЕКТ
  6. Не е необходима смяна на външни въздушни филтри
  7. Пречиствателите за въздух в помещението могат да бъдат полезни в конкретни ситуации
  8. Инструкции за използване на тоалетни
 3. Обобщение на практическите мерки за експлоатация на сградите

Вашият коментар

1 мнение за “REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19”