REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19

Това е превод на ръководството на Федерацията на Европейските Асоциации за отопление, вентилация и климатизация (REHVA) от 3 април 2020 г. (актуализация на версията от 17 март, при необходимост ще има нови актуализации) .

Налична е актуализация от 3 август 2020. Вижте актуалната версия на английски език.

ВЪВЕДЕНИЕ

В този документ REHVA обобщава съвети относно експлоатацията и използването на сградни услуги в райони с огнища на коронавирус (COVID-19), за да се предотврати разпространението на COVID-19 в зависимост от факторите, свързани с отопление, вентилация и климатизация (ОВК) или водопроводните системи. Моля, ползвайте съветите по-долу като временни указания; документът може да бъде допълнен с нови доказателства и информация, когато станат налични.

Съветите по-долу са предназначени като допълнение към общите насоки за работодателите и собствениците на сгради, които са представени в документа на СЗО „Подготовка на работните места за COVID-19“. Текстът по-долу е предназначен предимно за специалисти по ОВК и ръководители на съоръжения, но може да бъде полезен, например, за професионалисти и специалисти по обществено здраве.

В ръководството са обхванати предпазните мерки, свързани със сградите, и са обяснени някои често срещани свръхреакции. Обхватът е ограничен до търговски и обществени сгради (например офиси, училища, търговски площи, спортни помещения и др.), където се очаква само случайно обитаване на заразени лица; болнични и здравни заведения (обикновено с по-голяма концентрация на заразени хора) са изключени.

Ръководството е фокусирано върху временни, лесни за организиране мерки, които могат да бъдат приложени в съществуващи сгради, които все още се използват с нормална заетост. Препоръките са предназначени за кратък период в зависимост от това колко дълго траят местните огнища.

Преводът на документа е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

1 мнение за “REHVA: Как да използваме ОВК системи в условията на COVID-19”

Вашият коментар