Това е материал от безплатната зона за COVID-19 на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте как ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА може да облекчи вашата работа

Препоръки на националния оперативния щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната

Във връзка с разпространението на COVID -19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването, препоръчваме следните мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването в административните структури на страната:

I. По отношение на дейността и организацията на работа.

1. Да се оптимизира пропускателния режим с обособяване на самостоятелни потоци за служителите на администрацията и за външни посетители/потребители на административни услуги, в зависимост от особеностите на инфраструктурата и сградния фонд.
2. Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.
3. Да се ограничи кръгът на длъжностните лица, които могат да издават еднократни пропуски за влизане в административните сгради.
4. Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административните сгради да бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви.
5. Да се ограничи командироването на служители в чужбина. В страни с усложнена епидемична ситуация командироването да се осъществява при изключителна необходимост.

II. По отношение предоставянето на административни услуги.

6. Да се осигурят достатъчен брой служители в центровете за административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи клиенти. При наличие на чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция 1 метър между посетителите.
7. В рамките на приемното време на центровете за административно обслужване да се предвиди прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията трикратно по 15 минути.
8. Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет страниците на администрациите за предоставяните административни услуги.
9. Да се насърчават потребителите на услуги за възможностите за заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

III. По отношение хигиенно-противоепидемичните мерки.

10. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите да бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си.
11. Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото. За целта да се използват дезинфектанти на база изоцианурати и окислители. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки.
12. Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията.
13. Да се забрани достъпа на външни лица в хранителните обекти на административните структури. Отпадъците да се съхраняват правилно по хигиенните изисквания.

Председател на Националния оперативен щаб Генерал майор професор д-р Венцислав Мутафчийски

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар