Какво да правим при положителна проба на работещ

Напоследък възниква все по-често въпросът, какви са задълженията на работодателя, ако има установена положителна проба за COVID-19 - трябва ли да уведоми някого, трябва ли да предприеме допълнителни мерки и пр.

Ще започнем с това, че за съжаление, все още няма официални указания относно стъпките, които трябва да се предприемат, макар в някои указания на министерства да се появяват и подобни откъслечни текстове.

Друг проблем възниква и от начина, по който работодателят е получил информацията, например, ако е решил самостоятелно и за своя сметка да организира изследвания на своите работещи.

В тази статия ще направим обзор на наличните изисквания и добри практики.

Пълната статия е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар