Писмо на държавния здравен инспектор относно допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новия Коронавирус на работното място

ОТНОСНО: допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новия Коронавирус на работното място

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДОМУСЧИЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛЕВ,

За ограничаване на разпространението на новия Коронавирус с писмо рег. № 16-00-4/13.03.2020 г. от заместник-министъра на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова Ви предоставихме указания за предотвратяване на разпространението на вируса на работното място. Указанията са изготвени от Световната Здравна Организация и са насочени към мерките, които следва да бъдат прилагани от страна на работодателите.

Във връзка с въведеното извънредно, положение в страната и за недопускане разпространение на СОУШ-19 сред членовете на ръководените от Вас работодателски организации, освен указанията на СЗО като.допълнителна възможност, когато и където това е приложимо, организирайте преминаване на дистанционна форма на работа за служителите си.

При невъзможност за откъсване от работния процес работните места и дейностите да се модифицират с цел осигуряване на дистанция от 1 метър отстояние на персонала един от друг.

Да се въведат засилени противоепидемични мерки на работното място, в. т. ч. филтър преди започване на работа, дезинфекция, проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, йедопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания и др.

Изпълнението от членовете на ръководените от Вас работодателски организации на указанията на СЗО и описаните по-горе действия ще спомогне за ограничаване на разпространението на СОУШ-19 на работното място и за намаляване на икономическите последици от пандемията.

Приложение: писмо рег. № 16-00-4/13.03.2020 г.

С уважение,
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Вашият коментар

1 мнение за “Писмо на държавния здравен инспектор относно допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новия Коронавирус на работното място”