ДВ, бр. 11 от 9.2.2021: Работодателят плаща за PCR при командироване в чужбина

В брой 11 от 9 февруари е направено допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (външен линк), съгласно което разходите за ПСР тестове на служители, командировани в чужбина, ще се покриват от работодателя.

Това става с нов § 8 в преходните и заключителните разпоредби на наредбата, съгласно който:

„Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало лицата, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.“

Промените се въвеждат с оглед на това, че служителите изпълняват своите служебни задължения в страната, в която са командировани. Ако за влизането на територията на конкретна страна се изисква отрицателен резултат от тест за COVID-19, то би следвало медицинското изследване да е за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало работниците.

Допълнението е мотивирано от задълженията на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите служители.

П.п. В сайта на Министерство на икономиката е подготвено добро резюме на  останалите общи правила при командироване в чужбина, с които можете да се запознаете на следния линк: https://mi.government.bg/bg/pages/komandirovki-230.html

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар