Отоплителни, вентилационни и климатизационни системи в контекста на COVID-19

Това е превод на документ на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията от 22 юни 2020 г. Изтеглете оригинала на английски език. 

Обхват на този документ
Ръководство за вентилация на закрити помещения

Целева аудитория
Органите за обществено здраве в страните от ЕС / ЕИП и Обединеното кралство

Доказателство за предаване в затворени пространства и ролята на отоплителни, вентилационни и климатични системи (ОВК)

Системите за отопление, вентилация и климатизация се използват за осигуряване на комфортни условия на околната среда (температура и влажност) и чист въздух в помещения, като сгради и превозни средства. ОВК системи могат да бъдат конфигурирани по различни начини, в зависимост от тяхното приложение и функции на сградата / превозното средство.

Вентилационните системи осигуряват чист въздух чрез обмен на вътрешен и външен въздух и филтриране. Климатичните системи могат да бъдат част на интегрирани системи за ОВК или самостоятелни, осигуряващи охлаждане / затопляне и обезвлажняване. Автономните системи обикновено рециркулират въздуха, без да го смесват с външния въздух.

Лошата вентилация в затворени помещения е свързана с повишено предаване на респираторни инфекции [1]. Има многобройни събития на предаване на COVID-19, свързани със затворени пространства, включително някои от пресимптомните случаи [2-4].

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар