Отоплителни, вентилационни и климатизационни системи в контекста на COVID-19

Това е превод на документ на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията от 22 юни 2020 г. Изтеглете оригинала на английски език. 

Обхват на този документ
Ръководство за вентилация на закрити помещения

Целева аудитория
Органите за обществено здраве в страните от ЕС / ЕИП и Обединеното кралство

Доказателство за предаване в затворени пространства и ролята на отоплителни, вентилационни и климатични системи (ОВК)

Системите за отопление, вентилация и климатизация се използват за осигуряване на комфортни условия на околната среда (температура и влажност) и чист въздух в помещения, като сгради и превозни средства. ОВК системи могат да бъдат конфигурирани по различни начини, в зависимост от тяхното приложение и функции на сградата / превозното средство.

Вентилационните системи осигуряват чист въздух чрез обмен на вътрешен и външен въздух и филтриране. Климатичните системи могат да бъдат част на интегрирани системи за ОВК или самостоятелни, осигуряващи охлаждане / затопляне и обезвлажняване. Автономните системи обикновено рециркулират въздуха, без да го смесват с външния въздух.

Лошата вентилация в затворени помещения е свързана с повишено предаване на респираторни инфекции [1]. Има многобройни събития на предаване на COVID-19, свързани със затворени пространства, включително някои от пресимптомните случаи [2-4].

Пълният текст на документа на български език е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар