Противоепидемични мерки по области

Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България влиза в сила от 11.08.2022 г. и отменя настоящите заповеди по области.

След влизане в сила на заповедта директорите на регионалните здравни инспекции могат да въвеждат противоепидемични мерки, съответстващи на по-висок етап на разпространение на COVID-19 при необходимост.

Колеги, тук ще намерите издадените заповеди от областни регионални здравни инспекции за въвеждане на противоепидемични мерки, свързани с COVID-19.

Вашият коментар

3 мнения за “Противоепидемични мерки по области”

  1. Здравейте,
    Променен е срокът на временните противоепидемични мерки на територията на област София-град от 30 (тридесет) на 15 (петнадесет) дни.
    Заповед РД-01-248/ 03.08.2022 на директора на Столична РЗИ
    https://srzi.bg/uploads//pages/Nachalna_stranica/1.Novini/%D0%A0%D0%94_01_248_03_08_22_.pdf