COVID-19: Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. – противоепидемични мерки на територията на Р България от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г

С новата Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. се въвеждат противоепидемични мерки на територията на цяла България, с което (засега) се уеднаквяват изискванията.

Те влизат в сила от 11-и август и отменят настоящите заповеди по области.

След влизане в сила на заповедта директорите на регионалните здравни инспекции могат да въвеждат противоепидемични мерки, съответстващи на по-висок етап на разпространение на COVID-19 при необходимост.

Към заповедта като приложения са ни познатите указания за правилно носене на маска, алгоритъм на дезинфекционните мероприятия и хигиена на ръцете.

В мерките няма нищо ново. В областите, в които се е изисквало носене на маски и в търговски обекти (напр. София-град) засега това отпада.

Задължения на работодателите:

  • редовно проветряване и дезинфекция;
  • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
  • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
  • при възможност и по преценка  дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) или работно време с променливи граници или работа на смени.
Ако се питате дали пак трябва да се направи инструктаж, лично моето мнение (бел. Деяна Илиева) е, че този път е добре да се направи отново извънреден (или да го включите в периодичния, ако предстои до седмица), ако не сте правили такъв от миналата година.

Нашите наблюдения са, че този път мерките масово се неглижират. За съжаление, обаче, вероятно предстои въвеждане на още по-строги мерки, а с това ще започнат и по-строги проверки.

Целта на този инструктаж ще бъде да се заостри вниманието към спазване на мерките и да се предупредят работещите, че е възможно въвеждане на по-строги мерки, които ще трябва да бъдат спазвани.

Мерки в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите (нищо ново):

  • спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
  • осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • поставяне на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция и за носенето на маска (за местата, където се изисква).

Общи мерки (нищо ново)

  • Носене на маска в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в транспортни средства на градския транспорт (релсови превозни средства, тролейбуси и автобуси) и прилежащите им спирки и станции на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6 - годишна възраст.
  •  Спазване на физическа дистанция ор 1,5 м. на открити обществени местам на които има струпване на хора.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар