COVID-19: Противоепидемични мерки от 4.11.2021 г.

Със Заповед № РД-01-890/3.11.2021 г. се въвеждат нови противоепидемични мерки в страната за периода от 4.11. до 30.11. (засега дотогава е извънредната епидемична обстановка).

Важно за работодатели в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора:

Допуска се да се провеждат бързи антигенни тестове на място (т.е. не е необходим документ за отрицателен антигенен тест от лаборатория за допускане до работа). За проведеното изследване се съставя протокол, в който се вписват имената на служителя, резултатът от теста и датата на провеждането му. Протоколът се подписва от работодателя и изследваните лица. Резултатите са валидни до 48 часа от вземането на пробата.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар