Управление в сектора на настаняването в ситуация на COVID-19

Временно ръководство на Световната здравна организация (30 април)

Няколко държави демонстрираха, че предаването на COVID-19 от един човек на друг може да бъде забавено или спрянo. Този документ е изготвен на базата на моментните данни за предаването на коронавирусната болест 2019 (COVID-19) (предаване от човек на човек главно чрез дихателни капчици от или директен контакт със заразено лице) и е проектиран да гарантира, че секторът за настаняване може да защити здравето на своя персонал и клиенти.

Той трябва да се използва заедно с актуална информация на уебсайта WHO COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Документът е адресиран към местата за колективен туризъм като хотели и други подобни места за почивки и други места за краткосрочно настаняване като и къмпинги. Частни доставчици за настаняване в туризма се приканват да следват указанията за експлоатация до най-голямата възможна степен.

Мерките, предложени тук, трябва да бъдат преразгледани и адаптирани в местния контекст от обекта за настаняване.

 

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар