COVID-19: Ръководство за адаптиране на работните места и защита на работещите

Тези незадължителни насоки имат за цел да помогнат на работодателите и работещите да се предпазят и да останат здрави в работната среда, която се промени значително поради пандемията от COVID-19. Дадени са съвети относно:

Оценка на риска и подходящи мерки:

  • свеждане до минимум на експозицията на COVID-19
  • възобновяване на работата след периода на забрана
  • справяне с висок процент на отсъствия
  • управление на работещите от вкъщи

Ангажиране на работещите
Полагане на грижи за работещи лица, които са били болни
Планиране и обучение за бъдещето
Поддържане на добра информираност
Информация за сектори и професии

Насоките включват примери за общи мерки, които в зависимост от конкретната работна ситуация могат да помогнат на работодателите да постигнат подходяща безопасна работна среда при възобновяването на дейностите.


Вашият коментар