В тази зона ще намерите безплатна информация за COVID-19 от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте повече за това как ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА може да облекчи вашата работа

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА - ОТ 14 МАЙ ДО 14 ЮНИ 2020 г.

Тук ще намерите:


ЗАПОВЕДИ

МЗ, ЗА РАБОТОДАТЕЛИ: Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г.-  работа от вкъщи, алгоритъм за дезинфекция, нов инструктаж, физическа дистанция 1, 5 м., ЛПС, изисквания към търговски обекти, маски.

МЗ, ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ: Заповед № РД-01-302/03.02.2020 г.  - отменя Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. , която отменя Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. , която отменя Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. , която отменя Заповед РД-01-272/20.05.2020 г.  , която отменя Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. , която отменя Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. , която отменя Заповед РД-01-263/14.05.2020 г. )

- от 15.06.2020 г. - разрешават се спортни мероприятия със състезателен характер на закрито
- от 10.06.2020 г. - разрешават се спортни мероприятия със състезателен характер на открито
- от 05.06.2020 г. - разрешава се провеждане на първенството за първа и втора професионална футболна лига с публика
- от 01.06.2020 г. - разрешава се работата на закрити ресторанти, увеселителни зали и др. под., с изключение на дискотеки и барове.
- от 01.06.2020 г. - разрешават се извънкласни занимания
- от 30.05.2020 г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения
- от 26.05. 2020 г. - - разрешават се културно-развлекателни мероприятия на закрито

МЗ: Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. - отменя Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.- задължителна изолация и карантина

МЗ, ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ: Заповед РД-01-288/01.06.2020 г. (отменя Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. , която отменя Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. , която отменя и заменя Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.) - забрани за влизане на територията на Република България, считано от 1 юни 2020 г.:

 • добавя към Заповед РД-01-285, че директорите на РЗИ отменят със заповед издадените предписание за карантина на лицата влезли от 20.05.2020 г. до 21.05.2020 г. от страните, за които вече няма карантина:
  • отпада забраната за влизане на лица от страни на ЕС, Великобритания и Северня Ирланди, Сърбия, Северна Македония  и страни по Шенгенското споразумение.
  • всички влизащи от горепсочените се поставят под карантина за 14 дни, с изключение на влизащите от Сърбия и Северна Македония.
  • отпада забраната, когато става въпрос за сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма.

МЗ: Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. за организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари - не е отменена.

ММС: Заповед № РД-09-533/20.05.2020 г. за условията, при които се допускат спортни занимания на закрито и открито

МЗ: Заповед № РД-01-301/03.06.2020 г. - отменяи заменя Заповед №РД-01-284/29.05.2020 г. - задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщване и отчет на заразните болести (отменя и заменя Заповед № 150/25.03.2020 г.)
- промяна в дефиницията за случай на COVID-19 - като характерен симптом е включена внезапната поява на аносмия (загуба на обоняние), агеузия (загуба на усещане за вкус) или дисгеузия (нарушение на вкуса, напр. усещане на металически вкус в устата).


УКАЗАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, ИЗИСКВАНИЯ


ДРУГИ


УКАЗАНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ


ПРИМЕРНИ ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19

ДРУГИ

Специализирана информация за здравни заведения

Други източници на информация

Ако имате нужда от помощ, моля пишете в коментарите или на нашия имейл d.ilieva@otgovori.info

Тази страница е част  от  информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. 

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ


 

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - ОТМЕНЕНО НА 13 МАЙ 2020 Г.

ЗАПОВЕДИ

Заповед РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. -за противоепидемичните мерки. С нанесени изменения и допълнения. Отменена със Заповед РД-01-263/14.05.2020 г. 

Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. на МТСП относно мерки за превенция на COVID-19

Заповед № РД-01-190/09.04.2020 г. на МЗ за отлагане на майската изпитна сесия за държавен изпит за специализанти в здравеопазването

Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. - за ограничаване на придвижването. С нанесени изменения и допълнения. Отменена със Заповед РД-01-263/14.05.2020 г. 

Заповед № РД-01-224 от 16.04.2020 г. за забрана на влизането и излизането на територията на гр. София,  отменена със Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г .

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на МЗ за кооперативните и фермерски пазари, земедели и животновъдство. С нанесени изменения и допълнения.

Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г.  - за влизането в България и поставянето под карантина. Отменя Заповед РД-01-127/16.02.2020 г. и Заповед № РД -01-138/19.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. С нанесени изменения и допълнения. Отменена със Заповед РД-01-265/14.05.2020 г. 

Заповед № РД-01-231/23.04.2020 г. относно временна забрана за влизане в България на лица и пътни превозни средства от република Турция (от 00.00 ч. на 24.04.2020 г.м до 23.:59 ч. на 26.04.2020 г.

Забрана за износ на някои лекарствени продукти: Заповед № РД-01-246/30.04.2020 г.

Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. (кои потвърдени случаи подлежат на домашна изолация, лечение или хоспитализация и кои на хоспитализация) -  с нанесени изменения и допълнения. Отменена със Заповед РД-01-264/14.05.2020 г. 

Забрана за износ на лекарства на хининова основа - Заповед №РД-01-141/20.03.2020 г.

Задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 - Заповед № РД-01-150 от 25.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-202/15.04.2020 г., допълнена със Заповед РД-01-252/05.05.2020 г. и Заповед № РД-01-255/08.05.2020 г. (лаборатория в Разград) - отменена и заменена с Заповед №РД-01-284/29.05.2020 г. 

Лечебни заведения, които извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 - Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г.

Противоепидемични мерки на територията на гр. Банско: Заповед №РД-01-132 от 17.03.2020 г. , допълнение със Заповед №РД-01-135/18.03.2020 г.  Отменена със Заповед № РД-01-166/30.03.2020 г. 

Национална информационна система за борба с COVID-19 - Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. , с нанесени изменения и допълнения със Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.


ПИСМА 

ПРЕПОРЪКИ