Случаи на болести на дихателната система при работещи в контакт с текстилен прах и химични вредности

Science & Technologies, Volume II, Number 1, 2012, Medicine

Стоилова И., В. Андреев, А. Вълков
Катедра "Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания и МБС“, Медицински университет - гр. Плевен, България.
Клиника по белодробни болести, УМБАЛ”Д-р Г. Странски”ЕАД-гр. Плевен- България.

CASES OF RESPIRATORY DISEASES IN WORKERS WITH TEXTILE DUST AND CHEMICAL TOXINS ENVIRONMENT
I. Stoilova, V. Andreev, A.Valkov
Department of Hygiene, Medical Ecology and Professional Diseases University of Medicine, Pleven, Bulgaria

ABSTRACT
Aim: To improve the diagnostic and prophylactic ability of health care system for occupational diseases in some industries. Materials and methods: Twenty one persons attended the Department of Hygiene, Medical Ecology and Professional Diseases, University of Medicine, Pleven during the period 2010 – 2012 are subjects of the study. Occupational risk is the environment containing textile dust and chemical aerosols. Clinical , laboratory , electrophysiological and radiological methods were used.

Results: Clinical diagnosis and most prominent symptoms were described.
Conclusions: There were made specific conclusions and were given direction for prophylactic of these occupational diseases.
Keywords: respiratory diseases, occupational diseases.

Увод

Следствие въздействието на вредните фактори на производството, при работещи в текстилната и шивашката промишленост, се отбелязва повишена честота на болести на дихателната система.

В текстилните предприятия от натурални и химически влакна се получават прежди и разнообразни тъкани. Неблагоприятните условия на труд включват въздействието на производствен прах и неблагоприятен микроклимат. Запрашеността на въздуха зависи от етапа и характера на технологичния процес и от качествата на преработваната суровина.

По състав прахът в текстилните предприятия е смесен, с преобладаване на органични вещества от растителен и животински произход. Във въздуха на работната зона се отделят химични вещества (киселини, основи, хлор, формалдехид, анилин и др.), използвани в технологичните процеси на боядисване, избелване и апретиране на тъканите. Въздухът се замърсява при нарушена херметизация на технологичното оборудване и неефективна вентилация.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент