Съхранение на опасни химични вещества и смеси – общи изисквания

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси определя:

1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества и/или смеси, класифицирани като опасни.

Наредбата изисква физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, да извършват оценка и да документират оценка на безопасността (чл. 4, т. 4). Конкретните изисквания са описани в чл. 9.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате