Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент CLP

„Предупреждение за опасност“ означава фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност.

Съгласно чл. 21 на регламента CLP "Етикетът съдържа съответното предупреждение за опасност съгласно класификацията на опасните вещества или смеси".

Формулировките на предупрежденията за опасност са описани в приложение III на Регламента.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент