Чек-лист за инспектиране “Подхлъзване, спъване, падане”

Фактори, които определят естеството на риска от подхлъзване, спъване и падане

Технически фактори:

  • По подовете не трябва да има неравности. Отворите, пукнатините и нестабилни настилки са потенциални опасности. Подовите повърхности трябва да са съобразени с извършваните дейности: например, да имат устойчивост към маслата и химикалите, използвани в производствените процеси. Облицоването или обработката на подовете е химикали могат да подобрят техните качества - устойчивост срещу подхлъзване.
  • Стълбищата да имат парапети, настилки срещу подхлъзване по стъпалата, добра видимост (осветление) и обозначаване на предните ръбове на стъпалата. Наклонените повърхности могат да бъдат също толкова опасни, колкото са стълбите, дори повече, тъй като изглежда, че изискват по-малко внимание.
  • Където има разливания - разлетите течности трябва да се почистват незабавно, да има поставени предупредителни знаци за мокър под и да се указват алтернативни маршрути.
  • Достатъчно осветление и разполагане на осветителните тела така, че всички зони да са равномерно осветени, а всички потенциални опасности, препятствия и разлети течности - ясно видими.

Организационни фактори:

  • Работната среда да бъде добре организирана, чиста и подредена, без препятствия по подовете и коридорите за достъп.
  • Работните зони (места) да бъдат чисти, отпадъците трябва да се изхвърлят редовно. Методите на почистване и използваното оборудване трябва да са подходящи за обработваната повърхност.
  • Препятствия - да се премахват по възможност. Ако това не е възможно, трябва да има подходящи прегради и предупреждения.
  • Кабели - оборудването да се разполага така, че кабелите да не пресичат местата за минаване, да бъдат захванати към повърхностите със сигурни средства.
  • Обувки - работниците трябва да са снабдени с подходящи обувки, предвид вида работа, подовата повърхност, типичните състояния на пода и противоподхлъзващите свойства на подметките.
  • Фактори на околната среда: Работните места на открито трябва да се контролират за минимализиране на рисковете, при условия на заледеност, влажност, кондензация, пясък.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар